תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש בשירות ״מדעת עונה״ (להלן: ״השירות״) ושליחת שאלה לצוות המומחה של השירות מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן. אם אינך מסכימ/ה לתנאי שימוש אלו, אנא הפסק/י את השימוש בשירות. 

תנאי השימוש 

 • השירות מופעל על ידי עמותת מדעת – למען בריאות מושכלת (ע״ר) (להלן: ״עמותת מדעת״) באמצעות צוות המומחים שלה (להלן: ״הצוות המומחה״) ונועד להרחבת הידע האישי של המשתמש/ת בשירות (להלן: ״הפונה״) וכן לספק לו או לה את המידע הרלוונטי לטובת קבלת החלטות מיטביות בנוגע לבריאותו/ה בנושאים הקשורים לבריאות הציבור כגון: חיסונים, בריאות בתזונה ורפואה מונעת. 
 • הצוות המומחה אשר מספק את המענה המקצועי כולל בין השאר רופאות ורופאים, צוותי רפואה, חוקרות, חוקרים ואנשי מדע המספקים את המענה בהתנדבות מלאה. 
 • במקרה חירום, מצוקה, שאלה או בעיה דחופה – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הגורם המתאים המוסמך לכך, כגון שירותי חירום (מרפאות חירום, חדר מיון בבית חולים קרוב, או מגן דוד אדום).
 • השירות אינו מהווה ייעוץ רפואי אישי (בכלל זה חוות דעת רפואית, המלצה לטיפול רפואי ועוד) – לשם כך יש לפנות לגורם רפואי מתאים, כמו למשל רופא/ת משפחה או ילדים, לשכת הבריאות או טיפת חלב, לפי המקרה. בנוסף לא יינתן מענה בנוגע לחיסוני מטיילים – לשם כך יש לפנות למרפאת מטיילים.
 • ככלל, המענה יינתן תוך 3 ימי עסקים. הצוות המומחה מחוייב למענה מהיר ככל האפשר. במקרים הדורשים זמן טיפול ארוך יותר, נעדכן את הפונה לגבי המשך הטיפול במענה. 
 • עמותת מדעת אינה מחויבת לתת מענה לשאלות אשר חורגות מתנאי שימוש אלו ואף רשאית לסרב לתת מענה לשאלות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בכפוף למדיניות הפרטיות מטה, עמותת מדעת תהיה רשאית לעשות שימוש בשאלה שהתקבלה על ידי הפונה באופן אנונימי וכן ובמענה הניתן לה על ידי הצוות המומחה, תוך שמירה על אנונימיות ופרטיות של הפונה.  
 • על אף כי עמותת מדעת עושה את מירב המאמצים לתת מענה מדויק, מקצועי ובהתאם לספרות העדכנית וההנחיות הרשמיות המעודכנות של גורמי הבריאות המוסמכים, יתכן כי יפלו במענה טעויות, אי-דיוקים או הטעיות. יובהר כי השימוש בשירות הוא על אחריות הבלעדי והמלאה של הפונה וכי עמותת מדעת (וכל מי מטעמה, לרבות הצוות המקצועי), לא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שיגרמו לפונה או לכל צד שלישי בשל שימוש בשירות. השימוש בשירות ניתן כמות שהוא (AS-IS), ולא תהיה לפונה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עמותת מדעת או מי מטעמה בגין השימוש בשירות. הפונה מתחייב/ת לשפות את עמותת מדעת, עובדיה, חבריה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין  סביר והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש בשירות אלה ו/או הפרת החוק על ידו/ה.
 • מוזמנות ומוזמנים לשתף ולהפיץ הלאה! עם זאת אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכן השירות ו/או בחלק ממנו, ללא קבלת אישור מראש מעמותת מדעת בכתב. ניתן ומומלץ לעשות שימוש ושיתוף בתכנים, ככל ויתפרסמו בשירות, תוך הפנייה (קישור) לשירות ומתן קרדיט לעמותת מדעת.


מדיניות פרטיות

 • עמותת מדעת רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ולכן עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. מסירת המידע על ידי הפונים והפונות תלויה ברצונם ובהסכמתם ויובהר כי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע.
 • כל האמור במדיניות פרטיות זו הינו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולהוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן. מדיניות פרטיות זו מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 • בכדי להשתמש בשירות, נדרש מהפונה לספק לעמותת מדעת מספר פרטים מזהים כגון שם מלא, כתובת דוא״ל ומספר טלפון נייד (להלן ביחד: "המידע האישי"). 
 • כמו כן, בזמן גלישה באתר השירות ייתכן כי ייאסף על הפונה מידע אוטומטי מהדפדפן באמצעות שירותי צד ג׳ כמו Google Analytics (למשל נתוני מיקום, סוג והגדרות מכשיר, שפה, סוג דפדפן וכיו״ב) וכן מידע באמצעות עוגיות (Cookies) (כפי שמופיע בהרחבה מטה). 
 • עמותת מדעת  משתמשת במידע שנאסף אודות הפונה למטרות הבאות:
  • מתן מענה לשאלת הפונה בשירות
  • פיקוח על השירות ותפעולו השוטף
  • אחסון המידע במאגרי המידע של העמותה בהתאם להוראות הדין החל
  • ניתוח סטטיסטי של המידע לצורך שיפור השירות ופיתוח פונקציונליות עתידית
  • בהתאם למתן הסכמתך – הצטרפות לרשימת הדיוור של עמותת מדעת לקבלת ניוזלטר באמצעות הדוא״ל. תהיה באפשרותך להסיר את עצמך בכל זמן מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על ״הסר״ בגוף הדוא״ל. 
 • אנחנו לעולם לא נמכור ו/או נשכיר ו/או נעביר את המידע אודות הפונה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך. עם זאת, יובהר כי עמותת מדעת תהיה רשאית למסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין הפונה לבין עמותת מדעת.
 • על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע ואם מצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות בבקשה לתקן או למחוק אותו – על מנת לממש זכויותיך אלו, אנא פנה בדוא"ל ל – info@midaat.org.il. 
 • אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהשירות.
 • עוגיות (Cookies ) – 
  • יתכן כי השירות יכלול ויעשה שימוש ב- Cookies (״עוגיות״). חלק מהעוגיות הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך, ככל שתכנים אלו קיימים בשירות. העוגיות מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP  מיקום המכשיר, ועוד.
  • מחיקת עוגיות והפסקת השימוש בהן – באפשרותך למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בעוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. כמו כן, באפשרותך  לקבוע ולהגדיר אילו סוגים של עוגיות יופעלו במהלך השימוש שלך באתר ואילו עוגיות אינך רוצה לאפשר.

כללי

 • על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשירות ולתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לעיל הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.
 • לעמותת מדעת עומדת הזכות לערוך שינויים או להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת. 
 • עמותת מדעת שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו. הנוסח המחייב של תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו הינו הנוסח העדכני שמוצג בשירות.
 • נשמח לשמוע ממך! ליצירת קשר, הצעות לשיפורים, מילה טובה או לבירורים בקשר לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ניתן לשלוח דוא״ל לכתובת: info@midaat.org.il